POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie:

Jesteśmy Creditinfo UK Limited t / a Coremetrix (numer rejestracyjny firmy 10299796) z siedzibą pod adresem  biuro w 30 Moorgate, Londyn, Wielka Brytania, EC2R 6PJ.

Tworzymy Quizy oparte na obrazach dla naszych Klientów i wykorzystujemy dane uzyskane podczas ich wykonywania, aby zapewnić modele skłonności statystycznych naszej bazie Klientów.

Nasze quizy pojawiają się tylko na stronach internetowych osób trzecich i świadczymy te usługi w imieniu naszych klientów (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej) wszelkie zebrane dane osobowe są zatem przekazywane właścicielowi strony internetowej, a korzystanie z niej podlega regulaminowi strony i polityce prywatności . Dokładnie zapoznaj się z polityką prywatności wszystkich stron internetowych podmiotów zewnętrznych, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki takich stron.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności Coremetrix prosimy o kontakt pod adresem privacy@coremetrix.com w celu uzyskania dalszych informacji.

Zobowiązujemy się do ochrony twoich danych osobowych z najwyższą starannością i zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich danych dostarczonych nam podczas wypełniania opisanych powyżej quizów.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy żadnych danych przekazanych nam podczas wypełniania Quizu. Przechowujemy wszystkie dane przekazane nam przez Ciebie i nie udostępniamy ich stronom trzecim, z wyjątkiem procesorów i podprocesorów opisanych poniżej.

 

Podstawy prawne, na których przetwarzamy informacje o tobie:

Coremetrix przetwarza dane o osobach wypełniających nasze quizy zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej.

Typ projektu Uzyskane dane Dane uzyskane z Podstawa prawna przetwarzania Wymagana zgoda? Dane przechowywane w:
POC – bez punktacji Dane odpowiedzi na quiz Osoba, której dane dotyczą Zgoda osoby, której dane dotyczą tak AWS S3
POC – bez punktacji Dane dotyczące wydajności produktów kredytowych Administrator danych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych

 

Nie AWS S3
POC – Punktacja Dane odpowiedzi na quiz Osoba, której dane dotyczą Zgoda osoby, której dane dotyczą tak AWS S3
POC – Punktacja Wyniki przetworzonego modelu quizu Przetwarzane z danych odpowiedzi Quiz przy użyciu modelu zbudowanego na podstawie poprzednich danych dotyczących wydajności produktów kredytowych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych Nie AWS S3
POC – Punktacja Dane dotyczące wydajności produktów kredytowych Administrator danych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych Nie AWS S3
POC – Punktacja / Offline Dane odpowiedzi na quiz Osoba, której dane dotyczą Zgoda osoby, której dane dotyczą tak AWS S3
POC – Punktacja / Offline Wyniki przetworzonego modelu quizu Przetwarzane z danych odpowiedzi Quiz przy użyciu modelu zbudowanego na podstawie poprzednich danych dotyczących wydajności produktów kredytowych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych Nie AWS S3
POC – Punktacja / Offline Dane dotyczące wydajności produktów kredytowych Administrator danych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych Nie AWS S3
Produkcja na żywo Dane odpowiedzi na quiz Osoba, której dane dotyczą Wykonanie umowy

 

Uzasadnione cele biznesowe procesora danych

Nie AWS S3
Produkcja na żywo Wyniki przetworzonego modelu quizu Przetwarzane z danych odpowiedzi Quiz przy użyciu modelu zbudowanego na podstawie poprzednich danych dotyczących wydajności produktów kredytowych Wykonanie umowy

 

Uzasadnione cele biznesowe procesora danych

Nie AWS S3
Produkcja na żywo Dane dotyczące wydajności produktów kredytowych Administrator danych Uzasadnione cele biznesowe procesora danych Nie AWS S3

Jeśli podstawa, na której przetwarzamy Twoje dane, już nie istnieje istotnych,wszystkie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub bezpiecznie usunięte, aby zapewnić prywatność wszystkich osób, których dane dotyczą.

Wszelkie dane przetwarzane na podstawie uzasadnionych celów biznesowych administratora danych są dokonywane w taki sposób, że administrator danych (nasz Klient) ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu oceny ryzyka lub oceny nowej metody oceny ryzyka.

Krytycznie ze względu na opisane poniżej środki ochrony oraz fakt, że produkt Coremetrix ma na celu poprawę włączenia finansowego poprzez obalenie poprzednich spadków i poprawę dostępu do kredytu, prawa administratora danych nie zastępują praw osoby, której dane dotyczą, podczas przetwarzania tych danych.

Jeśli się z tym nie zgadzasz oszacowanie, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych odpowiedniego administratora danych (opisanym w sekcji `Dane Kontrolery tego dokumentu) i zapoznaj się ze swoimi prawami na podstawie art. 12.

Ochrona danych według projektu i domyślnie

Coremetrix stosuje szereg środków w celu ochrony danych osobowych osób, które wypełniają nasze quizy.

Kiedy Klient poleca jednemu ze swoich Klientów, aby wziął udział w jednym z naszych Quizów , przypisuje unikalny i losowy identyfikator zwany PUID.

PUID to jedyny element danych przesyłany do Coremetrix, gdy osoba jest kierowana do naszego Quizu.

PUID jest pseudonimizowanym identyfikatorem i jest używany zamiast innych danych osobowych.

Wszystkie próby Quiz są rejestrowane na podstawie PUID. Administrator danych retdotyczy wszystkich innych danych osobowych.

Coremetrix przechowuje i przetwarza wszystkie próby Quiz przeciwko PUID. Wyniki generowane przez modele skłonności statystycznych są zwracane naszym klientom za pośrednictwem bezpiecznego połączenia API z PUID.

Jakie dane osobowe gromadzimy od Ciebie:

Gromadzimy od Ciebie minimalną możliwą ilość Danych osobowych w celu świadczenia naszej usługi Quiz i zapewnienia oceny ryzyka opartej na psychometryce naszym Klientom, którzy poprosili Cię o wzięcie udziału w jednym z naszych Quizów w ramach procesu oceny wiarygodności kredytowej:

Gromadzone przez nas dane są następujące:

Dane odpowiedzi na quiz: Quiz to interaktywna platforma internetowa, której zadaniem jest zbieranie danych psychometrycznych w formie odpowiedzi na pytania zadawane w quizie. Wszystkie odpowiedzi są gromadzone i przechowywane w naszej bazie danych i służą do obliczania wyników ryzyka oraz tworzenia nowych modeli skłonności statystycznych.

Pliki cookie: Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony internetowej. Coremetrix stosuje 2 podstawowe typy plików cookie:

Własne pliki cookie: są one dostarczane bezpośrednio przez Coremetrix na komputer / urządzenie mobilne

Pliki cookie stron trzecich: są one obsługiwane przez stronę trzecią (Google Analytics) w imieniu Coremetrix. Używamy zewnętrznych plików cookie do analiz internetowych, aby zoptymalizować wydajność naszej witryny i zapewnić wgląd w wykorzystanie Quiz.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie .

Jakie dane osobowe są nam przekazywane o tobie:

Jedynymi danymi osobowymi, które nasi Klienci przekazali nam na Twój temat, są PUID i dane dotyczące zdolności kredytowej (szczegółowe wyjaśnienie poniżej). Naszymi Klientami są banki, pożyczkodawcy i firmy ubezpieczeniowe, które korzystają z naszego narzędzia do oceny quizów i statystycznych modeli skłonności do pomocy w podejmowaniu decyzji kredytowych / ubezpieczeniowych.

Dostarczone nam dane są następujące:

PUID (Persistent Unique Identifier ): jest to unikatowy ciąg alfanumeryczny tworzony przez naszych klientów w celu identyfikacji użytkownika zamiast innych danych osobowych. Jest to rodzaj pseudonimicznych danych, które są doskonałym sposobem ochrony danych osobowych, które pozostają w posiadaniu banku / pożyczkodawcy / ubezpieczyciela, z którego korzystasz. Coremetrix nie może prześledzić tego PUID do ciebie ani żadnej innej osoby, ale używa PUID jako sposobu śledzenia odpowiedzi na nasz quiz i zapewniania wyniku naszym klientom.

Wydajność produktu kredytowego: Gdy klient angażuje nasze usługi do opracowania oceny ryzyka zwyczajnarzędzie,zwrócą się do nas o sprawdzenie ich znanej zdolności kredytowej. Aby wykonać tę czynność, nasi Klienci udostępnią nam pseudonimizowane i uproszczone dane dotyczące wydajności produktów kredytowych przy użyciu opisanego powyżej PUID oraz uproszczonego pomiaru wyników wszystkich produktów kredytowych.

Dane te służą zarówno do walidacji istniejących modeli, jak i opracowania nowych modeli skłonności statystycznych.

Dane Biura Kredytowego: Niektórzy Klienci to Biura Kredytowe działające w wielu krajach na całym świecie. Coremetrix opracowuje niestandardowe narzędzia oceny kredytowej dlate biura w celu zwiększenia włączenia finansowego i umożliwienia dostępu do kredytu.

W celu opracowania tych narzędzi dane Biura Kredytowego są udostępniane Coremetrix przy użyciu tego samegopseudonimizacja metoda opisana powyżej w celu ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Administratorzy danych

Coremetrix działa jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z instrukcjami naszych klientów, którzy są administratorami danych swoich klientów.

Ze względu na stosowanie pseudonimizacji do ochrony danych osobowych osób, które przetwarzamy dane w imieniu administratorów danych, wszelkie zapytania dotyczące danych przetwarzanych przez Coremetrix powinny być kierowane do odpowiedniego administratora danych.

Aby znaleźć dane kontaktowe odpowiedniego Administratora danych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@coremetrix.com.
Odpowiemy na wszystkie zapytania w ciągu 72 godzin.

Okres przechowywania danych:

Dane gromadzone przez nasze Quizy są przechowywane przez maksymalny okres 18 miesięcy kalendarzowych od daty zebrania danych. Dane są przechowywane przez ten okres w celu świadczenia usług punktacji naszym Klientom i ułatwienia praw osoby, której dane dotyczą.

Witryny stron trzecich:

Nasze quizy pojawiają się tylko na stronach internetowych osób trzecich i świadczymy te usługi w imieniu naszych klientów (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej) wszelkie zebrane dane osobowe są zatem przekazywane właścicielowi strony internetowej, a korzystanie z niej podlega regulaminowi strony i polityce prywatności . Dokładnie zapoznaj się z polityką prywatności wszystkich stron internetowych osób trzecich, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki takich stron.

Korzystanie z praw podmiotów danych:

Masz wiele praw dotyczących sposobu, w jaki firmy przetwarzają twoje dane, Coremetrix zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, gdy zostaniesz poproszony o korzystanie z naszego produktu przez Twój bank / pożyczkodawcę / firmę ubezpieczeniową.

Jednak ze względu na zaawansowane ustawienia prywatności i pseudonimizację wbudowane w nasz produkt nie możemy śledzić poszczególnych użytkowników za pomocą zwykłych parametrów wyszukiwania (imię i nazwisko, adres, dane urodzenia itp.), Które mogą mieć zastosowanie do innych firm. Aby Coremetrix mógł przetwarzać wszelkie żądania, potrzebujemy unikalnego identyfikatora / identyfikatora PUID przypisanego przed przystąpieniem do naszego quizu.

Twój bank / pożyczkodawca / firma ubezpieczeniowa jest administratorem danych dla danych przetwarzanych przez Coremetrix i będzie miał zapis unikalnego identyfikatora PUID, który przypisał przed poleceniem, że osoba, której dane dotyczą, powinna wziąć udział w quizie Coremetrix.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce z niej skorzystać prawa,powinni skontaktować się z bankiem / pożyczkodawcą / firmą ubezpieczeniową, która poprosiła o wypełnienie Quizu Coremetrix. Coremetrix w pełni zastosuje się do tych wniosków i dostarczy wszelkie dane wymagane do Administratora danych w celu dostarczenia go osobie, której dane dotyczą.

 

Bezpieczeństwo:

Cenimy Twoje zaufanie do przekazywania nam Twoich danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony.

W naszym narzędziu Quiz korzystamy z szyfrowania SSL, aby chronić gromadzone dane i przechowywać wszystkie odpowiedzi z Quiz oraz dane dotyczące wydajności produktu kredytowego w bezpiecznych magazynach danych w Amazon Web Services.

Nasze przetworzone wyniki są zwracane naszym klientom przez bezpieczne połączenie API przy użyciu wygenerowanego kryptograficznie klucza API.

Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci:

Nasze usługi nie uwzględniają nikogo w wieku poniżej 1 6 . Nasz produkt został zaprojektowany, aby pomóc naszym klientom w ocenie osób fizycznych w przypadku produktów kredytowych, które mają normalny minimalny wiek 18 lat lub ubezpieczenia komunikacyjnego, które mają minimalny wiek do prowadzenia pojazdu w wieku 17 lat.

Nie gromadzimy świadomie ani nie przetwarzamy informacji od dzieci w wieku poniżej 1 6 lat . W przypadku wykrycia, że wszelkie dane osobowe zostały uzyskane od każdej osoby w wieku poniżej 1 6 będziemy natychmiast usunąć dane z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami natychmiast , abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. W e powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie. Zmiany obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Komentarze lub wątpliwości dotyczące prywatności i produktu Coremetrix

Stawiamy prywatność osób, których dane dotyczą, w centrum naszej działalności i będziemy traktować wszystkie komentarze i obawy dotyczące prywatności z szacunkiem i powagą, na jakie zasługują i w które wierzymy.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące przetwarzania danych lub masz jakieś uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@coremetrix.com .

Odpowiemy na wszystkie zapytania w ciągu 72 godzin.

Cookies

We are using cookies on our website

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. Read more about our Cookie Policy.