კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შესავალი:

 

ჩვენ ვართ Creditinfo UK Limited t / a Coremetrix (კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი 10299796), სადაც რეგისტრირებულია ოფისი ოფისი 30 Moorgate, London, გაერთიანებული სამეფო, EC2R 6PJ.

 

ჩვენ ვიქმნით სურათზე დაფუძნებულ ვიქტორინებს ჩვენი კლიენტებისთვის და ვიყენებთ ამ ვიქტორინების დასრულებისას წარმოქმნილ მონაცემებს, ჩვენს კლიენტთა ბაზაზე სტატისტიკური მიდრეკილების მოდელების მისაღებად.

 

ჩვენი ვიქტორინა მხოლოდ მესამე მხარის ვებსაიტებზე ვლინდება და ჩვენ ამ სერვისებს ვთავაზობთ ჩვენი კლიენტების სახელით (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული პირდაპირ), შესაბამისად, შეგროვებული ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია ვებსაიტის მფლობელს მიეწოდება და მის გამოყენებას რეგულირდება ვებსაიტის პირობებითა და კონფიდენციალურობის დაცვით. . გთხოვთ, ყურადღებით გადახედოთ მესამე მხარის ვებსაიტების კონფიდენციალურობას, რადგან ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ასეთი მხარის პრაქტიკაზე.

 

თუ Coremetrix– ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე შეკითხვა, გთხოვთ, ნუ დააყოვნებთ დაუკავშირდით privacy@coremetrix.com, დამატებითი ინფორმაციისთვის.

 

ჩვენ ვიღებთ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს მაქსიმალური სიფრთხილით და ვიღებთ ვალდებულებას, რომ დავიცვათ ჩვენთვის მიწოდებული ყველა მონაცემი კონფიდენციალურობის შესახებ, ზემოთ აღწერილი ვიქტორინების დასრულებისას.

 

ჩვენ ვიზიარებთ, არ ვყიდით ან არ ვაქვეყნებთ მონაცემებს, რომელიც მოგვცემს ვიქტორინის დასრულებისას. ჩვენ ვიცავთ თქვენს მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ყველა მონაცემს და არ ვზიარებთ არცერთ მესამე მხარეს, გარდა პროცესორებისა და ქვე-პროცესორების გარდა, რომლებიც ქვემოთ მოცემულია.

 

იურიდიული საფუძვლები, რომლებზეც ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას:

 

Coremetrix ამუშავებს მონაცემებს იმ პირების შესახებ, რომლებიც ავსებენ ჩვენს ტესტებს ევროკავშირის მონაცემთა ზოგადი დაცვის რეგულირების მე -6 მუხლის შესაბამისად.

 

პროექტის ტიპი მიღებული მონაცემები მიღებული მონაცემები დამუშავების იურიდიული საფუძველი საჭიროა თანხმობა? მონაცემები ინახება:
POC – გაიტანა ვიქტორინის პასუხის მონაცემები მონაცემთა საგანი თანხმობა მონაცემთა საგანიდან დიახ AWS S3
POC – გაიტანა საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემები მონაცემთა მაკონტროლებელი მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები

 

არა AWS S3
POC – გაიტანა ვიქტორინის პასუხის მონაცემები მონაცემთა საგანი თანხმობა მონაცემთა საგანიდან დიახ AWS S3
POC – გაიტანა დამუშავებული ვიქტორინის მოდელის ქულები დამუშავებულია ვიქტორინის პასუხის მონაცემებით, რომელიც დამზადებულია წინა საკრედიტო პროდუქტის საქმიანობის მონაცემების საფუძველზე მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები არა AWS S3
POC – გაიტანა საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემები მონაცემთა მაკონტროლებელი მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები არა AWS S3
POC – გაიტანა / ფორუმზე ვიქტორინის პასუხის მონაცემები მონაცემთა საგანი თანხმობა მონაცემთა საგანიდან დიახ AWS S3
POC – გაიტანა / ფორუმზე დამუშავებული ვიქტორინის მოდელის ქულები დამუშავებულია ვიქტორინის პასუხის მონაცემებით, რომელიც დამზადებულია წინა საკრედიტო პროდუქტის საქმიანობის მონაცემების საფუძველზე მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები არა AWS S3
POC – გაიტანა / ფორუმზე საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემები მონაცემთა მაკონტროლებელი მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები არა AWS S3
პირდაპირი წარმოება ვიქტორინის პასუხის მონაცემები მონაცემთა საგანი ხელშეკრულების შესრულება

 

მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები

არა AWS S3
პირდაპირი წარმოება დამუშავებული ვიქტორინის მოდელის ქულები დამუშავებულია ვიქტორინის პასუხის მონაცემებით, რომელიც დამზადებულია წინა საკრედიტო პროდუქტის საქმიანობის მონაცემების საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულება

 

მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები

არა AWS S3
პირდაპირი წარმოება საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემები მონაცემთა მაკონტროლებელი მონაცემთა დამმუშავებლის ლეგიტიმური საქმიანი მიზნები არა AWS S3

 

თუ არ გვაქვს საფუძველი, რომლითაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს შესაბამისი,მაშინ ყველა პერსონალური მონაცემი ანონიმურად იქნება ან წაშლილი უსაფრთხოდ, ყველა მონაცემთა სუბიექტის კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად.

 

მონაცემთა კონტროლის ლეგიტიმური ბიზნეს მიზნების შესაბამისად დამუშავებული ნებისმიერი მონაცემი ხორციელდება ისე, რომ მონაცემთა კონტროლერს (ჩვენს კლიენტს) აქვს ლეგიტიმური ინტერესი, გამოიყენოს დამუშავებული მონაცემები ან რისკის შეფასებისთვის, ან შეაფასოს რისკის შეფასების ახალი მეთოდი.

 

კრიტიკულად, ქვემოთ მოყვანილი დაცვის ზომების გამო, და ის, რომ Coremetrix პროდუქტი არის ფინანსური ინკლუზიის გასაუმჯობესებლად, წინა შემცირების გაუქმებით და საკრედიტო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებით, მონაცემთა კონტროლერის უფლებები არ გადალახავს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებს ამ მონაცემების დამუშავებისას.

 

თუ არ ეთანხმებით ამას შეფასება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შესაბამის მონაცემთა კონტროლერის მონაცემთა დაცვის ოფიცერს (აღწერილია განყოფილებაში `მონაცემები კონტროლერები ამ დოკუმენტის შესახებ) და მიმართეთ მე -12 მუხლის შესაბამისად თქვენს უფლებებს.

 

მონაცემთა დაცვა დიზაინით და ნაგულისხმევი გზით

 

Coremetrix– მა გამოიყენა რამდენიმე ზომა იმ პირთა პირადი მონაცემების დასაცავად, რომლებიც ასრულებენ ჩვენს ვიქტორინებს.

 

როდესაც კლიენტს ხელმძღვანელობს ერთი მათი მომხმარებელს მიიღოს ერთი ჩვენი ტესტები მათ მივანიჭოთ უნიკალური და რანდომიზებული ID მოხსენიებული, როგორც PUID.

PUID არის Coremetrix– ში გადაცემული მონაცემების ერთადერთი ნაწილი, როდესაც ინდივიდი მიმართულია ჩვენს ვიქტორინაზე.

 

PUID არის ფსევდონიმით განსაზღვრული პირადობის მოწმობა და გამოიყენება სხვა პერსონალური მონაცემების ადგილზე.

 

ყველა ვიქტორინის მცდელობები იწერება PUID– ის წინააღმდეგ. მონაცემთა მაკონტროლებელი retეხმარება ყველა სხვა პირად მონაცემს.

 

Coremetrix მაღაზია და დამუშავება PUID– ის წინააღმდეგ ყველა Quiz- ის მცდელობებით. სტატისტიკური მიდრეკილების მოდელების მიერ წარმოებული ქულები ჩვენს კლიენტებს უბრუნდება PUID– ის წინააღმდეგ უსაფრთხო API კავშირის საშუალებით.

 

რა პირადი მონაცემები ვიგებთ თქვენგან:

 

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემთა მინიმალურ შესაძლო რაოდენობას, რათა უზრუნველყოთ ჩვენი ვიქტორინის მომსახურება და მივაწოდოთ ფსიქომეტრიული რისკების ქულა ჩვენს მომხმარებლებს, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ აიღოთ ჩვენი ერთ – ერთი ვიქტორინა, როგორც მათი საკრედიტო შეფასების პროცესების ნაწილი:

 

მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ვაგროვებთ, შემდეგია:

 

ვიქტორინის პასუხის მონაცემებივიქტორინა ინტერაქტიული ონლაინ პლატფორმაა, რომელიც შექმნილია ფსიქომეტრიული მონაცემების შეგროვების მიზნით, თქვენი პასუხების სახით, იმ კითხვებზე, რომელსაც ვიქტორინებთ. ყველა პასუხი შეგროვებულია და ინახება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში და გამოიყენება რისკების ქულის გამოსათვლელად და სტატისტიკური მიდრეკილების ახალი მოდელების შესაქმნელად.

 

 

 

ქუქი – ფაილები: ქუქი – ფაილები მცირე ტექსტური ფაილია, რომლებიც გადმოწერილი იქნება თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში, ვებ – გვერდის მონახულებისას. Coremetrix დასაქმებულია ქუქი-ფაილების 2 ძირითადი ტიპისა:

პირველი მხარის ქუქი – ფაილები: ესენი Coremetrix– ს პირდაპირ თქვენს კომპიუტერში / მობილურ მოწყობილობას ემსახურებიან

მესამე მხარის ქუქი-ფაილები: ამას მესამე პირს (Google Analytics) ემსახურებიან Coremetrix- ის სახელით. ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს ვებ ანალიტიკისთვის, ჩვენი ვებგვერდის მუშაობის ოპტიმიზაციისთვის და ვიქტორინის ვიზუალიზაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, ქუქი-ფაილების შესახებ იხილეთ ჩვენი Cookie Policy .

 

რა პირადი მონაცემები მოგვაწოდეს ჩვენს შესახებ:

 

ერთადერთი პირადი მონაცემები, რომელიც ჩვენს კლიენტებს მოგვაწოდეს თქვენს შესახებ, არის PUID და საკრედიტო საქმიანობის მონაცემები (იხილეთ დეტალური განმარტება ქვემოთ). ჩვენი კლიენტები არიან ბანკები, გამსესხებლები და სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც იყენებენ ვიქტორინის შეფასების ინსტრუმენტს და სტატისტიკური მიდრეკილების მოდელებს, საკრედიტო გადაწყვეტილებების / სადაზღვევო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დასახმარებლად.

 

ჩვენთვის მოწოდებული მონაცემები შემდეგია:

 

PUID (მუდმივი უნიკალური იდენტიფიკატორი ): ეს არის უნიკალური ალფანუმერული სტრიქონი, რომელიც შექმნილია ჩვენი კლიენტებისთვის, რათა გაგიცნოთ სხვა პერსონალური მონაცემები. ეს არის ფსევდონიმული მონაცემების ტიპი, რომელიც წარმოადგენს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესანიშნავი საშუალებას, რომელიც რჩება ბანკის / გამსესხებლის / მზღვეველის მიერ, რომელსაც იყენებთ. Coremetrix– ს არ შეუძლია მიადგეს ეს PUID თქვენ ან ნებისმიერ სხვა პირს, მაგრამ გამოიყენეთ PUID, როგორც ჩვენი ვიქტორინის პასუხების თვალყურის დევნისა და ჩვენი კლიენტებისთვის ქულის მინიჭების მიზნით.

 

საკრედიტო P roduct P erformance მონაცემები: როდესაც კლიენტს ეწევა ჩვენი მომსახურება განავითაროს საბაჟო რისკების შეფასებისინსტრუმენტი,ისინი მოგვმართავენ შეასრულონ დადასტურება ცნობილი საკრედიტო საქმიანობის წინააღმდეგ. ამ საქმიანობის განხორციელების მიზნით, ჩვენი კლიენტები გაზიარებენ ჩვენთან ფსევდონიმიანი და გამარტივებული საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემებს ზემოთ აღწერილი PUID- ის გამოყენებით და გამარტივებული გაზომვა, თუ როგორ შეასრულეს ნებისმიერი საკრედიტო პროდუქტი.

 

ეს მონაცემები გამოიყენება როგორც არსებული მოდელების გადამოწმებისთვის, ასევე სტატისტიკური მიდრეკილების ახალი მოდელების შესამუშავებლად.

 

საკრედიტო ბიუროს მონაცემები: ზოგიერთი კლიენტი საკრედიტო ბიუროა, რომელიც მოქმედებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. Coremetrix შეიმუშაოს საკრედიტო შეფასების პერსონალურად მორგებული ინსტრუმენტებიეს ბიუროები ფინანსური ინკლუზიის გასაძლიერებლად და კრედიტზე წვდომის მიზნით.

 

ამ ინსტრუმენტების შემუშავების მიზნით, საკრედიტო ბიუროს მონაცემები იზიარებს Coremetrix- ს იგივე გამოყენებითფსევდონიმიზაცია ზემოთ აღწერილი მეთოდი ინდივიდის პირადი მონაცემების დასაცავად.

 

მონაცემთა კონტროლერები

 

Coremetrix ფუნქციონირებს როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი ჩვენი კლიენტების მითითებით, რომლებიც წარმოადგენენ მათი მომხმარებლის მონაცემების მაკონტროლებელი.

ფსევდონიმიზაციის გამოყენების მიზნით, იმ პირთა პირადი მონაცემების დასაცავად, რომლებიც მონაცემთა კონტროლერების სახელით ვამუშავებთ მონაცემებს, Coremetrix– ის მიერ დამუშავებულ მონაცემებთან დაკავშირებით ნებისმიერი მოთხოვნა უნდა მიმართული იქნას შესაბამის მონაცემთა კონტროლერში.

საკონტაქტო მონაცემების შესაბამისი მონაცემთა მაკონტროლებელი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ privacy@coremetrix.com.

ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვპასუხობთ 72 საათში.

მონაცემთა შენახვის ვადა:

 

ჩვენი ვიქტორინების მიერ შეგროვებული მონაცემები ინახება მაქსიმუმ 18 კალენდარული თვის განმავლობაში, მონაცემების შეგროვების დღიდან. მონაცემები შენარჩუნებულია ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენს კლიენტებთან მომსახურების გაწევის მიზნით და მონაცემთა სუბიექტის უფლებების გასაადვილებლად.

 

მესამე მხარის ვებსაიტები:

 

ჩვენი ვიქტორინა მხოლოდ მესამე მხარის ვებსაიტებზე ვლინდება და ჩვენ ამ სერვისებს ვთავაზობთ ჩვენი კლიენტების სახელით (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული პირდაპირ), შესაბამისად, შეგროვებული ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია ვებსაიტის მფლობელს მიეწოდება და მის გამოყენებას რეგულირდება ვებსაიტის პირობებითა და კონფიდენციალურობის დაცვით. გთხოვთ, ყურადღებით გადახედოთ მესამე მხარის ვებსაიტების კონფიდენციალურობას, რადგან ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ასეთი მხარის პრაქტიკაზე.

 

განხორციელებისას მონაცემთა სუბიექტის უფლებები:

 

თქვენ გაქვთ მთელი რიგი უფლებები, თუ როგორ აწარმოებენ კომპანიები თქვენს მონაცემებს, Coremetrix მზად არის უზრუნველყოს თქვენი უფლებების განხორციელება, როდესაც თქვენ მოგთხოვთ თქვენი პროდუქტის გამოყენებას თქვენი ბანკის / გამსესხებლის / სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

 

ამასთან, ჩვენი პროდუქტის შინაარსის მოწინავე კონფიდენციალურობის და ფსევდონიმიზაციის გამო, ჩვენ ვერ ვიპოვით ინდივიდუალურ მომხმარებლებს ნორმალური საძიებო მახასიათებლების საშუალებით (სახელი, მისამართი, დაბადების მონაცემები და ა.შ.), რომელიც შეიძლება ვრცელდებოდეს სხვა კომპანიებზე. იმისათვის, რომ Coremetrix- ს შეემუშავოს ნებისმიერი მოთხოვნა, ჩვენ გვჭირდება უნიკალური იდენტიფიკატორი / PUID, რომელიც დაინიშნა სანამ მიიღებთ ჩვენს ვიქტორინას.

 

თქვენი ბანკი / გამსესხებელი / სადაზღვევო კომპანია არის მონაცემთა მაკონტროლებელი Coremetrix- ის მიერ დამუშავებული მონაცემებისთვის და ექნება ჩანაწერი იმ უნიკალური PUID- ის მიერ, რომლებიც მათ დაავალეს, მიმართულების მიცემამდე, რომ მონაცემთა სუბიექტმა უნდა მიიღოს Coremetrix Quiz.

 

თუ მონაცემთა სუბიექტი სურს განახორციელოს თავისი უფლებები,მათ უნდა დაუკავშირდნენ ბანკს / გამსესხებელს / სადაზღვევო კომპანიას, რომლებმაც მოითხოვეს Coremetrix– ის ვიქტორინის შევსება. Coremetrix სრულად შეასრულებს ამ თხოვნებს და მიაწვდის მონაცემთა კონტროლიორს საჭირო მონაცემებს მონაცემთა სუბიექტისთვის მიწოდების მიზნით.

 

 

დაცვა:

 

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ნდობას თქვენი პირადი ინფორმაციის მიწოდებაში, ამიტომ ვცდილობთ გამოიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები მის დასაცავად.

 

ჩვენ ვიყენებთ SSL დაშიფვრას ჩვენი Quiz ინსტრუმენტისთვის, რომ დავიცვათ მონაცემები, რადგან ის შეგროვებულია და ინახავს ყველა Quiz პასუხისა და საკრედიტო პროდუქტის შესრულების მონაცემებს Amazon– ის სერვისების უსაფრთხო მონაცემთა ბაზებში.

 

ჩვენი დამუშავებული ქულები ჩვენს კლიენტებს უბრუნდება უსაფრთხო API კავშირის საფუძველზე, კრიპტოგრაფიულად წარმოქმნილი API კლავიშის გამოყენებით.

 

გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც მეთოდი და არც ელექტრონული შენახვის მეთოდი 100% უსაფრთხო და საიმედოა და მისი სრული უსაფრთხოების გარანტი არ შეგვიძლია.

 

ბავშვების კონფიდენციალურობა:

 

ჩვენი მომსახურება არ მიმართავს 1 6 წლამდე ასაკის ვინმეს . ჩვენი პროდუქტი შექმნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს ჩვენს კლიენტებს, შეაფასონ პირები საკრედიტო პროდუქტებისთვის, რომლებსაც აქვთ 18 წლამდე ნორმალური ასაკი, ან ავტომობილების დაზღვევისთვის, რომელსაც აქვს მინიმალური ასაკი 17-ე სატრანსპორტო საშუალების მართვისთვის.

 

ჩვენ არ ვიცით შეგროვება ან დამუშავება ინფორმაციას 1 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან . იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიპოვნებთ პირად ინფორმაციას 1 6 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ინდივიდისგან, ჩვენ დაუყოვნებლივ წავშლით მონაცემებს ჩვენი სერვერებიდან. თუ მშობელი ან მეურვე ხართ და იცით, რომ თქვენმა შვილმა მოგვაწოდა პირადიინფორმაცია, გთხოვთ დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდეთ ისე, რომ ჩვენ შეძლოთ საჭირო ზომების მიღება.

 

 

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

 

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განაახლოს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ამრიგად, გირჩევთ, პერიოდულად გადახედოთ ამ გვერდს, ნებისმიერი ცვლილებისთვის.W e გაცნობებთ ნებისმიერი ცვლილებების გაქვთ, ახალი Privacy Policy ამ გვერდზე. ეს ცვლილებები ძალაშია ამ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.

 

კომენტარები ან შეშფოთება კონფიდენციალურობასა და Coremetrix პროდუქტის შესახებ

 

ჩვენ ვიყენებთ მონაცემთა სუბიექტების კონფიდენციალურობას ჩვენი ბიზნესის გულში და მოვიქცევთ ყველა კომენტარს ან შეშფოთებას საიდუმლოებასთან დაკავშირებით იმ პატივისცემით და სერიოზულობით, რაც მათ იმსახურებს და რომლისაც გვჯერა.

 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება, თუ როგორ ხდება მონაცემების დამუშავება ან რაიმე კომენტარი ან შეკითხვა, გთხოვთ, ნუ დააყოვნებთ დაგვიკავშირდით privacy@coremetrix.com.

 

ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვპასუხობთ 72 საათში.

 

 

 

 

 

 

Cookies

We are using cookies on our website

We'd like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. Read more about our Cookie Policy.