Úvod:

Jsme Coremetrix UK Limited t / a Coremetrix (registrační číslo společnosti 10299796) s obchodní adresou na adrese 7 Bell Yard, Londýn, Velká Británie, WC2A 2JR . 

Vyrábíme obrazové psychometrické kvízy. Údaje shromážděné z těchto kvízů se používají pro prediktivní analýzu v sektoru úvěrového rizika.

Naše kvízy se zobrazují pouze na třetí – webové stránky výrobců a poskytujeme tyto služby ve prospěch našich klientů (pokud není výslovně uvedeno jinak) jakékoliv osobní údaje shromažďovány proto je poskytována na majitele webových stránek a jeho použití se řídí podmínkami stránkách a soukromí politika. Pečlivě si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů všech webů třetích stran, protože nejsme zodpovědní za praktiky těchto stran. 

Máte-li jakékoli dotazy v souvislosti s Coremetrix‘ s Zásadami ochrany osobních údajů, neváhejte se kontaktu privacy@coremetrix.com pro další podrobnosti.

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje s maximální péčí a zavazujeme se zachovat důvěrnost všech údajů, které nám byly poskytnuty při vyplňování výše uvedených Kvízů.

Nechceme sdílet, prodávat či nezveřejňuje výsledky q uiz (nebo výsledek naší analýzy) s jakoukoli třetí stranou. Správce vašich údajů obdrží odpověď na demografické otázky, pokud jsou tyto otázky přítomny v kvízu .

Právní základy, na nichž zpracováváme informace o vás:

Společnost Coremetrix zpracovává údaje o jednotlivcích, kteří vyplňují naše kvízy, v přísném souladu s článkem 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie.

Typ projektuZískaná dataÚdaje získané odPrávní základ zpracováníJe vyžadován souhlas?Data uložená v:
POC – bez bodováníData kvízových odpovědíSubjekt údajůSouhlas subjektu údajůAno  AWS S3
POC – bez bodováníÚdaje o výkonu úvěrového produktuSprávce údajůOprávněné obchodní účely zpracovatele údajů NeAWS S3
POC – bodováníData kvízových odpovědíSubjekt údajůSouhlas subjektu údajůAnoAWS S3
POC – bodováníHodnocení zpracovaného modelu kvízuZpracováno z dat odpovědí na kvíz pomocí modelu vytvořeného z předchozích údajů o výkonu úvěrového produktuOprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
POC – bodováníÚdaje o výkonu úvěrového produktuSprávce údajůOprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
POC – bodování / offlineData kvízových odpovědíSubjekt údajůSouhlas subjektu údajůAnoAWS S3
POC – bodování / offlineHodnocení zpracovaného modelu kvízuZpracováno z dat odpovědí na kvíz pomocí modelu vytvořeného z předchozích údajů o výkonu úvěrového produktuOprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
POC – bodování / offlineÚdaje o výkonu úvěrového produktuSprávce údajůOprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
Živá produkceData kvízových odpovědíSubjekt údajůPlnění smlouvy Oprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
Živá produkceHodnocení zpracovaného modelu kvízuZpracováno z dat odpovědí kvízu pomocí modelu vytvořeného z předchozích údajů o výkonu úvěrového produktuPlnění smlouvy Oprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3
Živá produkceÚdaje o výkonu úvěrového produktuSprávce údajůOprávněné obchodní účely zpracovatele údajůNeAWS S3

Pokud základ, na kterém můžeme zpracovat data již není relevantní, pak jsou všechny osobní údaje budou anonymi z ed nebo bezpečně odstraněny, aby se zajistilo soukromí všech subjektů údajů.

Veškeré údaje jsou zpracovávány v rámci základě l egitimate podnikatelské účely správce údajů se provádí tak, že správce údajů (náš klient) má oprávněný zájem o využití zpracovaných dat buď posouzení rizik nebo vyhodnotit novou metodu posuzování rizik .

Kriticky kvůli níže uvedeným ochranným opatřením a to, že produkt Coremetrix je navržen tak, aby zlepšil finanční začlenění převrácením předchozích poklesů a zlepšením přístupu k úvěrům, práva správce údajů nepřevyšují práva subjektu údajů při zpracování těchto údajů.

Pokud s tímto hodnocením nesouhlasíte, obraťte se na inspektora ochrany údajů příslušného správce údajů (popsaného v části “ Správci údajů“ tohoto dokumentu) a uveďte svá práva podle článku 12.

Ochrana dat záměrně a standardně

Coremetrix zaměstnat s několika opatření k ochraně osobních údajů těch jedinců, kteří dokončili naše kvízy.

Když klient řídí jeden ze svých zákazníků, aby se jeden z našich Quizzes přiřadí jedinečné a randomi z ed ID označuje jako PUID.

PUID je jediným datem přeneseným do Coremetrix, když je jednotlivec přesměrován do našeho Kvízu.

PUID je pseudonymi z ed číslo a je použit namísto jiných osobních údajů.

Všechny pokusy o kvíz jsou zaznamenány proti PUID. Správce údajů uchovává všechny ostatní osobní údaje.

Coremetrix ukládá a zpracovává všechny kvízové ​​pokusy proti PUID. Skóre vytvářená modely statistických sklonů jsou vrácena našim klientům prostřednictvím zabezpečeného připojení API proti PUID.

Co data od vás získáme:

Shromažďujeme od vás minimální možné množství osobních údajů, abychom mohli poskytovat naši kvízovou službu a poskytovat psychometrické skóre rizika našim zákazníkům, kteří požadovali, abyste jeden z našich kvízů zahrnovali do svých procesů hodnocení úvěrového rizika:

 

Údaje, které shromažďujeme, jsou následující:

Data kvízových odpovědí: Kvíz je interaktivní online platforma, která je navržena ke shromažďování psychometrických údajů ve formě vašich odpovědí na otázky, které v kvízu klademe. Všechny odpovědi jsou shromažďovány a ukládány do naší databáze a slouží k výpočtu skóre rizika a vytváření nových modelů statistických sklonů.

Cookies: Cookies jsou malé textové soubory, které se stáhnou do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte webovou stránku. Coremetrix zaměstnat s 2 hlavními typy souborů cookie:

Soubory cookie první strany: tyto jsou doručovány přímo společností Coremetrix do vašeho počítače / mobilního zařízení

Třetí – sušenky stran: tyto jsou podávány prostřednictvím třetí strany (Google Analytics), na Coremetrix‘jménem. Pro webovou analýzu používáme soubory cookie třetích stran, abychom optimalizovali výkon našeho webu a poskytli přehled o využití kvízu.

Další informace o cookies naleznete v našich zásadách používání cookies .

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM O VÁS POSKYTUJEME?

Jediné osobní údaje, které nám o vás poskytli naši klienti, jsou údaje o výkonu PUID a kreditu (viz podrobné vysvětlení níže) . Našimi klienty jsou banky, věřitelé a pojišťovny, které používají náš nástroj pro hodnocení kvízů a modely statistických sklonů, aby jim pomohly při rozhodování o úvěru / rozhodování o pojištění.

 

Poskytnuté údaje jsou následující:

PUID (Persistent Unique Identifier ): Jedná se o jedinečný alfanumerický řetězec vytvořený našimi klienty za účelem identifikace vás místo dalších osobních údajů. Jedná se o typ pseudonymních údajů, což je vynikající způsob ochrany vašich osobních údajů, který zůstává v držení banky / věřitele / pojišťovny, kterou používáte. Coremetrix nemůže tento PUID vysledovat ani vám, ani žádnému jinému jednotlivci, ale použít PUID jako způsob sledování odpovědí na náš kvíz a pro poskytnutí skóre našim klientům.

Údaje o výkonu úvěrového produktu: Když klient zapojí naše služby do vývoje nástroje pro vlastní hodnocení rizik, požádá nás, abychom provedli ověření podle jeho známého úvěrového výkonu. Chcete-li tuto činnost vykonávat naši klienti budou sdílet s námi pseudonymi Z ed a zjednodušené údaje Credit Product výkonu pomocí PUID popsaný výše a zjednodušené měření, jak byly provedeny veškeré úvěrové produkty.

Tato data se používají jak k ověření stávajících modelů, tak k vývoji nových modelů statistických sklonů.

Údaje Credit Bureau: Někteří klienti jsou Credit Bureau s operačním v mnoha zemích po celém světě. Coremetrix rozvíjet s customi z kované nástroje externí rating těchto úřadů s cílem posílit finanční začlenění a umožnit přístup k úvěrům.

Za účelem vývoje těchto nástrojů jsou údaje Credit Bureau sdíleny se společností Coremetrix pomocí stejné metody pseudonymizace uvedené výše k ochraně osobních údajů jednotlivce.

datové regulátory

Coremetrix působit jako zpracovatel podle pokynů našich klientů, kteří jsou správce údajů svého klienta s “data.

Z důvodu použití pseudonymizace k ochraně osobních údajů jednotlivců, kteří zpracováváme údaje jménem správců údajů, by jakékoli dotazy týkající se údajů zpracovávaných společností Coremetrix měly být směrovány na příslušného správce údajů.

Chcete-li zjistit kontaktní údaje příslušného správce údajů, obraťte se na privacy@coremetrix.com .

Na všechny požadavky odpovíme do 72 hodin.

Zástupce EU

Pokud jste v Evropské unii, můžete se obrátit na dotazy týkající se ochrany osobních údajů s naším zástupcem EU podle článku 27 GDPR:    

EU- REP.Global GmbH, do ruk : Coremetrix
Hopfenstr . 1d, 24114 Kiel, Německo 

coremetrix@eu-rep.global

www.eu-rep.global

Data retenční doba:

Údaje shromážděné našimi kvízy jsou uchovávány po dobu maximálně 18 kalendářních měsíců od data, kdy byly údaje shromážděny. Údaje jsou po toto období uchovávány za účelem poskytování skórovacích služeb našim klientům a usnadnění práv subjektu údajů.

Weby třetích stran:

Naše kvízy se objevují pouze na webových stránkách třetích stran a my tyto služby poskytujeme jménem našich klientů (pokud není výslovně uvedeno jinak). Jakékoli shromážděné osobní údaje jsou proto poskytovány vlastníkovi webových stránek a jejich použití se řídí podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů na webu . Přečtěte si prosím všechny třetí – zásady ochrany osobních údajů stranických internetových stránek opatrně, nejsme zodpovědní za praktiky těchto stran. 

Uplatňování práv subjektů údajů:

Máte řadu práv, pokud jde o to, jak společnosti zpracovávají vaše údaje, společnost Coremetrix se zavazuje zajistit, že můžete uplatnit svá práva, když vás banka / poskytovatel půjčky / pojišťovna vyzve k použití našeho produktu.

Nicméně , vzhledem k pokročilé nastavení ochrany osobních údajů a pseudonymi z ace zabudované do našeho produktu , nemůžeme vysledovat jednotlivé uživatele pomocí běžných vyhledávacích parametrů (jméno, adresa, DAT e narození, atd), které se mohou vztahovat na jiné společnosti. Aby mohla společnost Coremetrix zpracovat jakékoli požadavky , požadujeme jedinečný identifikátor / PUID přiřazený před tím, než se zúčastníte našeho Kvízu.

Vaše banka / věřitel / pojišťovna je správcem údajů zpracovávaných společností Coremetrix a bude mít záznam jedinečného PUID, který přidělil před nařízením, aby subjekt údajů absolvoval kvíz Coremetrix.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit svá práva, měl by kontaktovat banku / věřitele / pojišťovnu, která požádala o vyplnění kvízu Coremetrix. Coremetrix plně vyhoví těmto požadavkům a dodá veškerá data požadovaná správci údajů, aby mohla být doručena subjektu údajů.

Zabezpečení:

Vážíme si vaší důvěry v poskytování vašich osobních údajů, proto se snažíme používat komerčně přijatelné způsoby jejich ochrany.

Zaměstnáváme šifrování SSL pro náš kvízový nástroj, abychom chránili data, protože jsou shromažďována, a ukládáme všechna data kvízových odpovědí a výkon kreditních produktů do zabezpečených datových úložišť v Amazon Web Services.

Naše zpracované skóre se vrací našim klientům prostřednictvím zabezpečeného připojení API pomocí kryptograficky generovaného klíče API.

Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Dětské P rivacy:

Naše služby neoslovují osoby mladší 16 let. Náš produkt je navržen tak, aby pomohl našim klientům posoudit jednotlivce u úvěrových produktů, které mají běžný minimální věk 18 let, nebo u pojištění motorových vozidel, které mají minimální věk k řízení vozidla 17.

Vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme informace od dětí mladších 16 let. V případě, že zjistíme, že byly získány jakékoli osobní údaje od jakékoli osoby mladší 16 let, okamžitě odstraníme data z našich serverů. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli přijmout nezbytná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje nějaké změny. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po zveřejnění na této stránce.

Komentáře nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů a produktu Coremetrix

Soukromí subjektů údajů dáváme do středu našeho podnikání a ke všem komentářům nebo obavám ohledně ochrany soukromí přistupujeme s respektem a vážností, kterou si zaslouží a v kterou věříme.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jak jsou údaje zpracovávány, nebo máte jakékoli připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy@coremetrix.com .

Na všechny požadavky odpovíme do 72 hodin.